KAMI TERIMA PEMBELIAN DARI INSTITUSI DAN PEMBELIAN MENGGUNAKAN L.O. HUBUNGI KAMI TERUS!
Cart 0
Screen Shot 2020-04-16 at 11.15.33 PM.png

Undang-Undang Harta Intelek di Malaysia oleh Khadijah Mohamed et al.

RM 36.00
Buy Now

Undang-Undang Harta Intelek di Malaysia Khadijah Mohamed, Ahmad Shamsul Abd Aziz, 2005 ISBN 983-3282-06-7, 187 hlm., RM 36.70 Harta Intelek merupakan ciptaan hasil pemikiran kreativiti seseorang individu seperti kerja penulisan, muzik, lakaran reka cipta, reka bentuk program komputer, pangkalan data dan sebagainya. Ciptaan ini merupakan harta yang boleh memberi pulangan kepada pemiliknya yang mempunyai hak eksklusif untuk mengeksploitasi ciptaan mereka. Hak ini diiktiraf dan dilindungi undangundang. Di Malaysia, undang-undang harta intelek merangkumi enam bahagian iaitu hak cipta, cap dagangan, paten, reka bentuk perindustrian, reka bentuk, susun atur litar bersepadu dan petunjuk geografi. Buku ini mengupas setiap satu perkara secara komprehensif. Prinsip undang-undang, peraturan dan prosedur bagi melindungi hak ini dihuraikan dengan jelas dan mudah difahami. Tuntutan ganti rugi dan remedi serta kes-kes yang diputuskan oleh mahkamah berhubung isu ini turut dibincangkan. Secara keseluruhannya, buku ini amat berfaedah untuk semua golongan pembaca khususnya pelajar undang-undang, penulis, penerbit, pereka cipta, peniaga, peguam, ahli akademik, penyelidik dan mereka yang ingin mengetahui tentang undang-undang harta intelek.