KAMI TERIMA PEMBELIAN DARI INSTITUSI DAN PEMBELIAN MENGGUNAKAN L.O. HUBUNGI KAMI TERUS!
Cart 0
Screen Shot 2020-04-16 at 9.34.15 PM.png

Metodologi Penyelidikan: Panduan Menulis Tesis oleh Fuad Mohamed Berawi

RM 65.00
Buy Now

Metodologi Penyelidikan: Panduan Menulis Tesis Fuad Mohamed Berawi, 2017 ISBN 978-967-2064-33-6, 351 hlm., Buku ini secara keseluruhan memperincikan dan menghuraikan kaedah untuk menjalankan penyelidikan yang dapat dijadikan panduan, rujukan, dan senarai semak kepada pelajar yang hendak menyiapkan tesis dan penyelidik yang baru menjinakkan diri dengan dunia penulisan. Kandungan yang terdapat dalam buku ini mencakupi panduan menyeluruh untuk menulis serta menyiapkan tesis dan penyelidikan secara terperinci, tersusun, dan teratur selain sesuai kepada tenaga pengajar yang mengkhusus dalam pengajaran kaedah penyelidikan. Kandungan buku ini meliputi teori, konsep, definisi, pengertian, dan terma-terma penting dalam penyelidikan selain turut memperincikan proses sesuatu penyelidikan seperti penyediaan cadangan penyelidikan, kaedah pengumpulan maklumat dan data, pembentukan soal selidik, kerja lapangan, persembahan laporan, menulis rujukan, serta peraturan penting dalam penulisan. Buku ini turut memberikan contoh penulisan deskriptif, penganggaran empirikal, serta pengujian statistik sehingga cara-cara penulisan untuk laporan akhir. Contoh-contoh dikemukakan secara mudah agar dapat diikuti dan dimanfaatkan oleh pelajar dan penyelidik yang hendak memulakan kajian selain tenaga pengajar yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran kaedah penyelidikan.